Långrevsvägens Nya Samfällighetsförening

Välkommen till Dalens hemsida

På följande sidor presenteras information för vårt område Dalen

Hemsidan är av en enklare modell, men kommer troligtvis med tiden att utvecklas efter medlemmarnas önskemål, samt vår egen förmåga och resurser.

Se hemsidan som ett modernt och enkelt sätt att sprida och ta till sig information om vårt område.

Hemsidan är i sin linda och behöver idéer för att utvecklas.

Styrelsen önskar förslag på en logga för området. Rita, skissa, klipp och klistra eller hur ni vill visa förslaget. Loggan är tänkt att ligga på hemsidan.

Maila in, eller ge någon i styrelsen  förslaget.OBS När man skall läsa PDF-filer i Google Chrome så laddas dom ner till datorn ibland, men i Internet Explorer / Edge kan dom läsas direkt.


Information om blixten / skogsbranden i Gossbydal, klicka här


__________________________________________________________________________________________________________________

Långrevsvägens Nya Samfällighetsförening © 2018 • Privacy Policy • Terms of Use

                Antal besök på denna sida sedan 15 mars 2012 är  

  gjorda av  

  unika besökare